Bilgi Hatt覺: 0543 897 35 19

Epoksi Zemin Kaplama

Epoksi Zemin Kaplama ve Boyalar

STAR EPOKSİ BOYA
STAR EPOKSİ BOYA

STAR EPOKSİ BOYA

Dökme epoksi reçineler STAR EPOKSİ BOYA mükemmel elektrik ve mekanik özelliklerinden dolayı Epoksi Zemin Kaplama yüksek gerilim izolasyonlarında çokça kullanılmaktadır. Son zamanlara kadar başlıca kullanma sahası daha çok dahili yüksek gerilim sistemlerinin izolasyonu olmuştur. Bununla beraber, epoksi reçinelerin harici izolasyon tatbikatlarında da kullanılması bugün artık söz konusu olmuştur Bu makalede, epoksi reçinenin harici izolasyon tatbikatlarında bahsettiği fayda ve problemler incelenmiş, harici şartlara uygun yeni tip epoksi reçinelerin geliştirilme usulleri izah edilmiştir. Sentetik izolasyon maddelerinin kullanılması, harici izolasyon koordinasyonunda önemli gelişmelere yol açabilecektir. Dökme epoksi reçinenin son zamanlarda yüksek gerilim cihazlarının izolasyonunda geniş ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Sistem ve cihaz gerilimi arttıkça, izolasyon tekniğinin maliyet yönünden teşvik görmekte ve uygun izolasyon koordinasyonu ile önemli derecede ekonomi sağlanabilmektedir. Çok yüksek gerilimlerde izolasyon, direkt ve endirekt olarak maliyete oldukça etki etmektedir. Mesela, bir transformatörde izolasyon, öngörülen izolasyon seviyesi için lazım izolasyon kalınlığı yönünden direkt olarak ve sarkomlarda açığa çıkan ısı enerjisinin transferini önlemeyecek bir izolasyon kalınlığı tesbiti yönünden de endirekt olarak transformatör boyutlarının tayininde mühim rol oynar. Dolayısıyla, en uygun izolasyon koordinasyonunun tayini İle, kullanılan izolasyon malzemesi pahalı olsa bile hayli ekonomi sağlanabilir. Bu hususlar STAR EPOKSİ BOYA epoksi reçinenin bilhassa son zamanlarda dahili tip yüksek gerilim cihazlarının izolasyonunda çokça kullanılmaya başlanması ile daha da belirli hala gelmiştir. Epoksi reçinenin yüksek mekanik mukavemeti, bunun hem izolasyon hem de strüktür yapı malzemesi olarak kullanılma imkânını vermektedir.

STAR EPOKSİ BOYA

Epoksi reçinenin ayrıca kompleks şekillerde dökülebilme özelliği, dahili tip metal muhafazalı salt cihazları, kesici, ayırıcı, v.s. dizaynında önemli gelişmelere imkân vermiştir. Böyle bir sistemde, kuru tip transformatör kullanılabilmekte, bara izolasyonu dökümden yekpare bir tarzda yapılarak sistemin toplam boyutlarında azalma sağlanmaktadır. Epoksi reçinenin dahili yüksek gerilim Epoksi Zemin Kaplama İzolasyon tatbikatlarında kullanılması bugün artık benimsenmiş, bulunmaktadır. Bununla beraber diğer izolasyon maddeleri yanında epoksi reçinenin harici yüksek gerilim izolasyon tatbikatlarımda kullanılması imkânları ve sağlayacaı büyük ekonomik avantajlar üzerinde durulmuştur. Harici tatbikatın sebep olduğu bazı problemler münakaşa edilmiş ve bu problemlere yol açan şartlarda daha uygun performans sağlayan geliştirilmiş yeni tip Epoksi Zemin Kaplama reçineler İncelenmiştir.